Peter en Aga van de ErveIk zie de bodem vooruit gaan

Peter en Aga van de Erve

Plaats
Goudswaard Hoekse Waard
Soort bedrijf
biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf
Aantal hectare
25 ha in eigendom en 35 ha gepacht
Soort grond
zeeklei
 
 


Peter en Aga van de Erve boeren biologisch-dynamisch. Hun boerderij ligt aan het Haringvliet tegenover de pont naar het eiland Tiengemeten.
Ze telen uien, aardappelen, alle kleuren peen, kroten, kruiden en zoete aardappelen.

 

Er wordt geleverd aan de groothandel in binnen- en buitenland. Een klein deel van de productie (3 van de 60 ha) gaat naar de pakketten van Rechtstreex en Landzicht en naar de boerderijwinkel van Linda Duijndam van Hoeve Biesland. Daarnaast vindt een klein deel van de afzet aan huis plaats.


Peter deed een reguliere landbouwopleiding en runde daarna het familiebedrijf met zijn broer. Toch trok zijn interesse in de natuur zo, dat hij zich afsplitste om op biologische wijze verder te gaan. Inmiddels runt hij het bedrijf op een biologisch-dynamische wijze, en dat bevalt goed. "Het wordt steeds leuker omdat ik de bodem nog steeds vooruit zie gaan".

 

Natuurinclusieve landbouw
"Als je biologisch-dynamisch teelt, teel je met de natuur’ en dus ook natuurinclusief".


De bodem is het belangrijkste: het is de basis van het bedrijf. Peter doet veel om de bodem te verbeteren:  
Vruchtwisseling:  er is een bouwplan van 6 jaar: 2 jaar grasklaver, 1 jaar uien, 1 jaar kruiden (basilicum), 1 jaar aardappelen, 1 jaar peen. Andere gewassen worden tussen deze gewassen geteeld: zoete aardappelen tussen aardappelen; tussen peen en kroten kleurenpeen.

Rijpadensysteem:  er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde vaste rijpaden: vaste paden in de percelen die worden gebruikt bij het uitvoeren van (mechanische) bewerkingen. Er is dus een verschil tussen teelt- en berijdingszones. In de vaste rijpaden ontstaat door het herhaald berijden een dichte ondergrond die ook onder natte omstandigheden goed berijdbaar is. De teeltzone wordt niet bereden en dat verbetert de bodem(vruchtbaarheid).

Onkruid bestrijden:  door te schoffelen, te branden (uien) en te wieden.
Bloemrijke akkerranden bloemen zijn gezaaid in de overhoekjes. Zo’n ½ ha, ongeveer 1 meter breed. Peter vraagt zich af of een breedte van 3 meter wel realistisch is: ‘Is het effect van bloemrijke akkerranden bewezen? Trek je niet de verkeerde insecten aan?’

Bemesting:  meststoffen die gebruikt worden zijn stalmest, compost en champost.

Groenbemesters:  eind oktober zijn alle gewassen geoogst en worden er groenbemesters gezaaid. Een mengsel van planten (biodiversiteit) zoals alexandrijnseklaver, huttentut, vlas, niger, haver, tillage radisch en wikken.
Die groeien hard en worden in december gehakseld en ondergespit. De gangbare collega’s zijn verbaasd dat de akkers van Peter in de winter zo groen zijn. 

 

Erfinrichting
Ook erfinrichting heeft de aandacht op de boerderij. Er is beplanting met hagen en bomen, er zijn zeven bijenkasten op de overhoeken op de percelen (niet op het erf), een lokale uilenwerkgroep heeft een kast opgehangen waardoor er nu ieder jaar jonge uilen zijn.

 

Innovatie
Peter probeert dingen uit. Bijvoorbeeld de teelt van kruiden; dat doet bijna niemand in de Hoekse Waard omdat het arbeidsintensief en riskant is. Maar als het werkt, verdien je er een goede boterham mee.
Ook het telen van peen op klei was een uitprobeersel. Dat zou niet kunnen omdat voor peen zandgrond nodig is. Toch lukt het Peter wel, omdat hij veel heeft geïnvesteerd in de bodem.

 

Toekomst
In de toekomst wil Peter nog meer de richting van de tuinbouw op. Dat wil zeggen andere producten telen. Maar de keuze is afhankelijk van de opbrengst, de risico’s en de stikstofbehoefte. 
Ook zijn er ideeën voor de hele grote bieten (500 tot 1000 gram per biet!) die overblijven. Rechtstreex neemt een deel af voor hun paketten maar er blijft nog een deel over. Peter en Aga willen er graag bijvoorbeeld bietensap van maken, maar hoe krijg je het afgezet? Dat is weer een volgende uitdaging.

 


        
    


Copyright © NMZH