KievitVeel verser aan huis kan het niet!

Kievit

Plaats
Katwijk
Soort bedrijf
biologisch tuinbouwbedrijf
Aantal hectare
1,7 ha
Aantal koeien
-
Soort grond
Geestgrond
Andere activiteiten
Groentepakketten, begeleiding mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 
 


Ruim 20 jaar is Kievit actief in het klaarmaken en bezorgen van biologische groente- en fruitpakketten in Leiden en omstreken. Het bedrijf won in 2018 de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek. De drijvende kracht achter Kievit is biologisch tuinder Sebastiaan Bos.

Wekelijks verspreidt het bedrijf bijna 2.800 pakketten in de driehoek Den Haag, Haarlem en Alphen aan den Rijn. Met daarin zoveel mogelijk dichtbij geproduceerd voedsel.

 

De Groene Vallei
Sinds een jaar heeft Sebastiaan Bos een stadstuinderij in de Duinvallei in Katwijk: ‘de Groene Vallei’.
Het gebied Duinvallei ligt in de woonwijk de Zanderij. Het lag al ruim 10 jaar braak en de verwachting was dat het zonder ingrijpen nog 10 jaar braak zou liggen. Daarom zocht de gemeente Katwijk naar initiatieven voor tijdelijk gebruik met gebruikswaarde voor Katwijk, op sociaal, economisch of fysiek terrein. Eén van die initiatieven is stadstuinderij De Groene Vallei.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO)
Bij zowel Kievit als de Groene Vallei wordt gewerkt aan relaties en samenhang. Geen kille productieruimtes, maar een gemotiveerd team van mensen die al jaren bij het bedrijf werken. En behalve aan betaalde krachten en stagiairs (o.a. van de Warmonderhof) biedt Sebastiaan ook ruim plaats aan mensen met een (kleine) arbeidsbeperking.

 

Certificaat
Voor de Groene vallei is in 2018 een proces opgestart om de locatie biologisch gecertificeerd te krijgen bij SKAL. Er is bodemonderzoek gedaan en dat ziet er goed uit. De gemeente Katwijk heeft ondersteund met een verklaring over het historisch grondgebruik op locatie. SKAL accepteert echter geen verklaring van de gemeente. Dat betekent dat Sebastiaan op deze locatie biologisch teelt, maar dit nog niet erkend is door SKAL en ze het daarom in hun marketing niet kunnen benutten. Officieel heet de Groene Vallei daarom 'in omschakeling op de biologische landbouw'.

 

Contact met de buurt
In mei 2019 heeft de Groene Vallei een LEADER subsidie van Holland Rijnland ontvangen. LEADER is het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat inzet op het verstevigen van de relatie tussen land en klant en daarmee tussen platteland en het stedelijk gebied.

De stadstuinderij ligt midden in een woonwijk en wordt door de bewoners gewaardeerd. Sebastiaan heeft een schuur van Bollenstreekhout (www.bollenstreekhout.nl) en foliekas geplaatst en ervaart dat er veel sociale controle is. Het is de bedoeling om de buurt in de toekomst bij het bedrijf te betrekken, bijvoorbeeld door groenten vanuit de tuinderij te verkopen.

 

Natuurinclusief
Nadat de overeenkomst met de gemeente rond was, is alle aandacht naar de bodem gegaan. Puin ruimen, wortelonkruiden aanpakken en de grond bewerken. Ploegen, eggen en het land vruchtbaar maken door groenbemesters als Japanse haver, de toevoeging van mineralen, bacteriën en compost.


2019 is het eerste teeltseizoen. Er is een teeltplan, met veel verschillende gewassen die in stroken geteeld worden. Er is sprake van twee teelten per jaar. Er worden o.a. diverse slasoorten, wortelen, paksoi, bonen, peulen, kruiden, uien, prei en aardbeien geteeld. Uitdagingen bij de teelt zijn o.a. de wortelonkruiden (veenwortel is hardnekkig) en de vogeldruk van duiven en meerkoeten.

Onkruid
gaat Sebastiaan te lijf met schoffel en worteldoek. Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.


Er is een constante wateraanvoer via de zandsloot die door de Zanderij loopt. Is het droog, dan stroomt er water uit de Rijn de sloot in. Na natte dagen en in de winter vloeit het water uit de duinen weer naar de Rijn. De zandgronden zijn redelijk gevoelig voor droogte maar dankzij de vaste beregeningsinstallatie en het goede water, is het relatief makkelijk om goed te irrigeren.


Er zijn veel wilgen geplant om de wind te breken, ruigte te scheppen en biodiversiteit te vergroten. Op het terrein zijn allerlei vogels te vinden, o.a. gele kwikstaarten, krakeenden en ijsvogels.

 

Toekomst
In de stadstuinderij wordt nu voor 1.000 pakketten voor Kievit geteeld. Sebastiaan Bos wil dat graag uitbreiden, zodat er voor 3.000 pakketten gevuld kunnen worden. Bos zou graag nog een ander stuk land pachten en er vlakbij wonen.

 

Meer informatie
Site van Kievit
Facebook
Sebastiaan Bos heeft een eigen YouTube kanaal
Leuk artikel in de Volkskrant


        
    


Copyright © NMZH