BI-JOVIRAGewoon doen wat nu haalbaar is

BI-JOVIRA

Plaats
Ooltgensplaat, Goeree Overflakkee
Soort bedrijf
akkerbouwbedrijf in omschakeling naar biologisch
Aantal hectare
55
Soort grond
lichte tot zware zavel
 
 


Vooruitboeren

Het akkerbouwbedrijf van Cornelis Mosselman kreeg ‘dankzij’ schaalvergrotingen, mechanisatie, kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen te kampen met bodemverdichting, moeilijk bewerkbare grond, afnemende biodiversiteit en een eentonig landschap.
Cornelis kwam tot de conclusie dat op deze manier doorgaan niet is vol te houden. De bodem wordt kapotgemaakt en raakt uitgeput, waardoor het steeds meer zijn natuurlijke werking verliest. In die steeds moeilijker bewerkbare grond hebben de gewassen steeds minder ruimte om te groeien en weerstand op te bouwen. Dit zal op de lange termijn de opbrengsten verminderen en de teeltrisico’s vergroten. Bij Cornelis kwam het inzicht: Het roer moet écht om. Ik wil vooruitboeren.


Omschakelen

In 2017 is een plan gemaakt om binnen 5 jaar (van 2018 tot 2023) om te schakelen naar biologische akkerbouw. Er wordt niet meer met zware machines op de akkers gereden maar gebruik gemaakt van permanente rijpaden. Hierdoor wordt nog slechts 10% van de bodem bereden. Tussen deze rijpaden worden 7 verschillende gewassoorten in smalle stroken van 3 meter breed door elkaar geteeld. Zo ontstaat een optimale vorm van strokenteelt.


Uiteraard wordt geen kunstmest gestrooid, gebruikt Cornelis geen chemische bestrijdingsmiddelen en is er sprake van Niet Kerende Grondbewerking. Alles om volop ruimte te bieden aan het bodemleven.

De manier waarop Cornelis strokenteelt wil toepassen is nog nooit eerder gerealiseerd. Daarom heeft BI-JOVIRA samen met Wageningen University & Research (WUR) een plan voor strokenteelt gemaakt. In 2020 wordt gestart met strokenteelt op 14 ha. Jaarlijks wordt dit steeds uitgebreid met 14 ha.

Het doel van strokenteelt is om een robuuster teeltsysteem te creeren: minder verspreiding van ziekten en plagen en meer in stand houden van populaties natuurlijke vijanden. Cornelis wil vanaf de rijpaden rechtstreeks in de kist rooien – dat is innovatief.

 
Korte keten

Cornelis streeft naar zoveel mogelijk korte afzetketens, zodat hij weet wie de producten nuttigt en consumenten weten dat hun voedsel (op een duurzame wijze) verbouwd wordt. Hij wil marktonderzoek verrichten binnen de food- en horecabranche naar de landbouwproducten waar vraag naar is, zodat BI-JOVIRA aansluit op de behoefte vanuit de markt.

Uiteraard moeten de resultaten van het onderzoek dan nog afgestemd worden op wat teelttechnisch mogelijk is op de boerderij.

 
Meedenken

Cornelis Mosselman bouwde de afgelopen jaren een flink netwerk op. Het ingrijpende proces van gangbare naar een volhoudbare vorm van akkerbouw doet Cornelis dus niet alleen. BI-JOVIRA maakt dankbaar gebruik van de kennis van anderen. Zoals van andere pioniers, landbouwdeskundigen, gemeenten, provincies en Wageningen University & Research. Wie mee wil meedenken over het omschakelingsproces en mogelijke afzetkanalen kan contact opnemen!

 
Meer informatie

Website BI-JOVIRA


        
    


Copyright © NMZH