Hoeve AckerdijkIk probeer graag nieuwe dingen uit

Hoeve Ackerdijk

Plaats
Schipluiden Midden-Delfland
Soort bedrijf
biologisch melkveebedrijf
Aantal hectare
57 ha eigen grond en 20 van Natuurmonumenten
Aantal koeien
90
Soort grond
veengrond en klei op veen
Andere activiteiten
kinderopvang, zorg en educatie, natuurbeheer
 
 


Arie van den Berg heeft een melkveebedrijf gelegen in de Ackerdijkse polder in Midden-Delfland.
De boerderij is in 1998 omgeschakeld van een gangbare, toch al extensieve, bedrijfsvoering naar een biologische bedrijfsvoering. De grootste verandering was toen het niet meer gebruiken van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en antibiotica.

De grondsoorten zijn klei op veen en veengrond. Deze grondsoorten zijn nagenoeg alleen geschikt voor het houden van vee, beweiden en maaien van voer voor het vee.
Ackerdijk beschikt over 57 hectare eigen grond. Daarnaast wordt er 20 ha grond gepacht van Natuurmonumenten. Er worden 80 koeien gemolken – kruising Holstein, MRIJ (Maas, Rijn en IJssel), Montbéliarde. Dit zijn vooral dubbeldoelkoeien; koeien die gehouden worden voor de productie van melk en een goede kwaliteit vlees.

Verbreding
Hoeve Ackerdijk onderneemt vele andere activiteiten:

Kinderopvang  In de voormalige koeienstal worden sinds 2016 circa 50 kinderen opgevangen verdeeld over drie groepen. Door dagelijks in contact te zijn met dieren en planten, leren kinderen dat de natuur verzorging nodig heeft en weten ze waar hun voedsel vandaan komt. Het loopt goed en binnenkort wordt er uitbreiding verwacht. Kinderopvang hoeveackerdijk

Zorgboerderij  Eén dag per week komen vrijwilligers en bezoekers via de dagbesteding van de GGZ Delfland. Ze doen dan kleine klusjes, kijken naar de koeien, drinken een kopje koffie en genieten van de omgeving.
Educatie  De laatste jaren is er minder tijd voor educatie. Er wordt nog wel meegedaan aan een project uit Rotterdam: De Stad Uit. Dit project is ontwikkeld door Stichting Lekker Groen van Gemeente Rotterdam, IVN en provincie Zuid-Holland en organiseert uitjes naar het platteland voor Rotterdamse kinderen.

Natuur

Ten tijde van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is 30 ha omgezet in (weidevogel) natuur. De weidevogels worden opgespoord tijdens het mestrijden of in samenwerking met de weidevogelwacht Midden Delfland in een systeem en op een kaart gezet. Met deze gegevens wordt sterk rekening gehouden waar beweid wordt met melkkoeien en waar er gemaaid gaat worden. Soms wordt het maaien van delen van percelen waar nesten of jonge vogels gesignaleerd zijn, uitgesteld.

In het voorjaar wordt een plas-dras gebiedje van ongeveer een halve ha tot ongeveer half mei, onder water gezet. Het peil in de onderbemaling van 15 ha wordt hoog gezet, zodat veel greppels vollopen. Er wordt zoveel mogelijk met de melkkoeien in een mozaïek voorbeweid.

Innovatie, originaliteit
Samen met twee andere biologische boeren in Midden-Delfland werkt Arie aan een mobiele zuivelinstallatie. Deze installatie biedt biologische boeren in Midden-Delfland de mogelijkheid melk op kleine schaal te verwerken tot allerlei zuivelproducten zoals yoghurt, boter, karnemelk en kaas. Smaakt dit naar meer, dán is het mogelijk om op termijn met een vaste installatie te verzuivelen.

Succesfactoren en toekomst

De boerderij wordt met lef, ondernemingszin, durf en een groot netwerk gerund.
Zoon Bas heeft recent besloten om verder te gaan met de boerderij. Hij is leraar Nederlands in Leuven en heeft een master Politicologie op zak. Arie verwacht dat Bas een eigen invulling aan het bedrijf gaat geven door bijvoorbeeld iets met zijn onderwijservaring te doen. Gerben die nu al op het bedrijf werkt, zal blijven voor de koeien.
Om één en ander te bekostigen gaat het bedrijf uitbreiden met 20 koeien tot 100 koeien en komt er de komende drie jaar een nieuwe stal. De functie van de nieuwe stal is ook afhankelijk van het succes van de mobiele zuivelinstallatie. Als die succesvol is, is wellicht de behoefte aan een eigen zuivellokaal bewezen.

Interactie met de omgeving
Naast de (zorg)activiteiten die op de boerderij plaatsvinden zijn er nog een aantal andere activiteiten waarmee de omgeving bij de boerderij betrokken wordt:
Rondleidingen op het bedrijf - rondleidingen vinden het gehele jaar door plaats, in het weidevogel seizoen alleen met de trekker en wagen het land in
Kinderdagverblijf - via een nieuwsbrief blijven de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op de boerderij
Open dagen van Friesland Campina

 

Energiebesparende maatregelen
Driekwart van de benodigde energie komt van de zonnecollectoren. Er liggen er 120 op het dak van de stal.
De melkinstallatie werkt met een warmtepomp, die warmte uit de melk haalt als deze gekoeld wordt. Het warme water wordt verder verwarmd totdat het gebruikt kan worden om de installatie te reinigen.

Meer informatie

Hoeve Ackerdijk
        
    


Copyright © NMZH