LandlustIk wil een boerderij die een positieve invloed heeft op mijn omgeving

Landlust

Plaats
Maasland, Midden-Delfland
Soort bedrijf
biologisch melkveebedrijf met graaskippen
Aantal hectare
30
Aantal koeien
48 melkoeien, 20 stuks jongvee
Soort grond
klei op veen
Andere activiteiten
Zorg (er helpen twee jongeren mee op het bedrijf), zuivel en vlees verkoop
 
 


Is een biologisch melk- en vleesveebedrijf met 48 melkkoeien, 20 stuks jongvee en ruim 249 graaskippen.  De oude boerderij is een gemeentelijk monument, de oudste delen stammen van rond 1670. De opa van Roel boerde hier al.

 

Roel heeft Jersey-koeien.  Jersey-koeien zijn heel sterk en nauwelijks ziek.  Het zijn ook hele sociale, leuke koeien. Jersey-koeien produceren veel, kwalitatief hoge, melk per kilo lichaamsgewicht. Het is zogenaamde A2 melk; romig en vol en eiwitten bevattend die voor de mens beter verteerbaar zijn. Roel krijgt een goede prijs voor deze melk.

Een andere activiteit is een stukje zorg; op het bedrijf zijn regelmatig twee (zorg)jongeren actief met klusjes.

 

Natuurinclusief
Na zijn studie aan de HAS in Dronten stond Roel voor de keuze: of het groot aanpakken (groot bedrijf, veel koeien, veel machines) of het anders doen. Hij besloot het anders aan te pakken. Zo ontwikkelde hij, met elementen die hem aantrokken bij andere bedrijven, geleidelijk zijn eigen ideale bedrijf.

Roel wil een boerderij die een positieve invloed heeft op de omgeving, met vogels, bijen en gezonde koeien. Op boerderij Landlust sluit Van Buuren aan bij hoe de natuur werkt. Het hele bedrijf doet mee. Roel vindt dat hij meer dan biologisch boert en noemt het holistisch of misschien natuurinclusief. Dit uit zich in het zo min mogelijk aanvoeren van buiten en zo goed mogelijk gebruik maken van wat er is.

De koeien worden in de zomer gedekt en kalven in het voorjaar af, als het gras het eiwitrijkst is. Dit betekent wel dat de koeien drie weken geen melk leveren. De stiertjes gaan naar Jacob Beeker van Jerseyvleesbestellen.nl en worden als biologisch vlees verkocht. De Jerseys mogen hun hoorns houden – dat heeft een positief effect op de spijsvertering.

 

Naast heel veel gras krijgen de koeien 2 ons kruiden (geïmporteerd uit Duitsland) en geplette granen (1 kg per dag in de winter, ½ kg per dag in de zomer De koeien zijn kerngezond. Ze krijgen geen antibiotica of ontwormingsmiddelen en de veearts bezoekt Landlust zelden.

 

In 2015 is Roel begonnen met het zaaien van mengsels van o.a. klavers, smalle weegbree en chicorei om tot kruidenrijk grasland te komen. Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar insecten op het bedrijf – in relatie tot het kruidenrijk grasland en plas-dras.

 

Op Landlust wordt aan stripbegrazing gedaan. De koeien vreten hierbij eerst een perceel kaal voordat ze verder mogen naar het volgende groene perceel. Elke 12 uur een nieuwe strip gras.

 

De graaskippen
De graaskippen volgen de koeien in het land. Overdag pikken zij allerlei insecten tussen het gras vandaan, ze klauwen het dode gras uit de grasmat en verspreiden de koeienmest! “De kippen zijn ideale graslandverzorgers en ze leveren ook nog eens hele lekkere eieren op!” De eieren worden verkocht aan Farm I See en diverse andere boerderijwinkels in de regio. ’s Nachts slapen de kippen in een mobiele kippenwagen.

Natuurinclusiviteit uit zich verder ook in: boerenlandvogelbeheer (vaste mest, plas dras), zorg voor de bodem, weidegang, erfinrichting en landschapselementen.

 

Interactie met de omgeving
Op het bedrijf zijn weidevogelvrijwilligers. Roel is bestuurslid van de Midden-Delfland vereniging. Een vereniging met als doel het Midden-Delflandgebied te beschermen, te bewaken en open te houden.

 

Toekomst
Een mobiele slachterij zou  een uitkomst zijn. Een nieuwe stal is een wens, die uitgesteld wordt totdat duidelijk is wat de toekomst brengt. Een droom is om in de zomer, wanneer de koeien buiten zijn deze stal te gebruiken voor de teelt van vergeten groenten.

 

Meer informatie
Boerderij Landlust
Facebook Landlust

Artikel in groene.nl

 


        
    


Copyright © NMZH