Hoeve BieslandBeheer van het landschap is leidend

Hoeve Biesland

Plaats
Delfgauw, Pijnacker-Nootdorp
Soort bedrijf
biologisch-dynamisch melkveebedrijf
Aantal hectare
215 ha wordt gepacht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Delft en de Rabobank 40 ha cultuurgrond 230 ha recreatiegebied
Aantal koeien
400 runderen (Fleckvieh) 80 schapen (ooien)
Andere activiteiten
landschapsbeheer, zorg (hulpboeren), slagerij, bakkerij, tuinderij, boerderijwinkel, horecaleverancier
 
 


Hoeve Biesland ligt middenin de Bieslandse Benedenpolder van Delfgauw, vlakbij Delft.
Mieke en Jan Duijndam en Tim van Bregt zijn op de boerderij verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren. Naast schapen, kippen en paarden worden er op biologisch-dynamische wijze bijna 400 ‘Fleckvieh’ runderen gehouden. De koeien grazen meer dan de helft van het jaar buiten op de omliggende graslanden en in verschillende natuurgebieden die in het bezit zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Van november tot maart verblijven de runderen in de overdekte koeientuin.


Innovatief

Op de boerderij verdelen twee zelfrijdende voerrobots diverse soorten gras over de koeien. Deze continue voedselvoorziening zorgt voor rust voor de dieren. Bovendien is het heel duurzaam want vervuilende tractors worden niet gebruikt bij het voeren van de dieren en de elektriciteit is opgewekt met zonnepanelen. Het hele bedrijf is zelfvoorzienend qua elektriciteit.

De koeientuin wordt ingestrooid met gedroogd slootkantmaaisel door middel van een automatisch strooisysteem met robots, ook volledig draaiend op zonne-energie. Het maaisel wordt in principe als ‘afval’ beschouwd, maar wanneer dit met de mest van de koeien vermengd wordt en composteert, ontstaat er een waardevol product: humest. Hiermee kan Hoeve Biesland zelf, maar kunnen ook boeren en telers uit de buurt het land bemesten. Op deze manier gaan bruikbare grondstoffen niet verloren en wordt er geboerd in een ‘gesloten kringloop’.


Voedsel produceren

Op Hoeve Biesland wordt voedsel geproduceerd – vooral melk en vlees. Aan het begin van de oprijlaan van de boerderij ligt de moestuin van Stichting De Groenteboerin. Hier telen vrijwilligers, cliënten van de GGZ en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biodynamische groenten en kruiden onder leiding van dochter Linda Duijndam. Op het erf bevinden zich ook een slagerij en een bakkerij. De producten worden afgezet in de regio aan consumenten, instellingen en horeca. Rechtstreeks en via winkels (Ekoplaza).


Landschapsbeheer

Op Hoeve Biesland wordt samengewerkt met de natuur om het landschap te beheren. Er wordt zo min mogelijk ingegrepen in de natuur. Als er toch wordt ingegrepen dan gebeurt op zo’n natuurlijk mogelijke manier. Dat betekent in de praktijk dat: er veel aandacht voor de bodem is, door te werken in een gesloten kringloop en teelten te wisselen; het voer voor het vee zoveel mogelijk van het eigen land wordt gehaald; er zorg voor het behoud van weidevogels is door mozaïekbeheer.

In de zomer van 2019 is een overeenkomst afgesloten met Staatsbosbeheer. Hoeve Biesland gaat een grote bijdrage leveren aan het onderhoud in het Balij-bos. Er zijn afspraken gemaakt over maaien en afvoeren en het herstellen van de open ruimte te midden van struweel voor een betere leefomgeving voor insecten. Verder zal Hoeve Biesland recreatieve voorzieningen gaan bijhouden o.a. door het maaien van wandelpaden en het schoonhouden van bankjes en borden. Bij dit onderhoud wordt mensen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan, de zogenaamde hulpboeren, de gelegenheid geboden om mee te helpen.

 

Zorgboerderij

Hoeve Biesland is een erkende zorgboerderij met arbeidsmatige dagbesteding, stageplaatsen en vrijwilligerswerk. Mensen die op Hoeve Biesland komen werken heten hulpboeren; je hoort bij de boerderij en bent geen patiënt of klant. Boer Jan: “Mensen mogen zich hier ontwikkelen”. Als het mogelijk is stromen hulpboeren door naar een vervolgopleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk op de boerderij of ergens anders.

 
Contact met de samenleving

 Hoeve Biesland zoekt actief het contact op met de mensen in de omgeving. Er is een maandelijks spreekuur bij boer Jan waar hij vragen beantwoordt over het werk op de boerderij. Mensen worden ook naar de boerderij getrokken met evenementen en de verkoop van streekeigen producten. Ook is er een actieve groep Vrienden van Biesland.

 
Toekomst?

Jan ziet in de toekomst mogelijkheden om de kringloop te optimaliseren. Hoeve Biesland werkt daarin samen met een aantal boeren in Zuid-Holland, o.a. Rob van Paassen, Frank de Koning en Peter van der Erve. Bovendien zijn er plannen om de zuivel zelf te verwerken in een eigen zuivellokaal.

Website Hoeve Biesland
Facebook Hoeve Biesland


        
    


Copyright © NMZH