Hoeve KazanDe bodem is de basis van het bedrijf

Hoeve Kazan

Plaats
Nieuwveen
Soort bedrijf
biologisch vleesveebedrijf
Aantal hectare
33,5 ha wordt gepacht, 22 ha is eigendom
Aantal koeien
50 koeien
Soort grond
klei op veen
Andere activiteiten
Proeverijen en BBQ, vergaderlocatie, wandel- en een fietsroute
 
 


John en Saskia Joha runnen een kleinschalig vleesvee bedrijf. In de winkel op de boerderij wordt een zeer ruim assortiment biologisch vlees aan de consument verkocht.

In 2003 kochten John en Saskia een monumentale boerderij met 1 ha grond. Ze begonnen met 4 koeien, 5 schapen, 40 fruitboompjes en een winkel. Doel was om zo snel mogelijk biologisch te worden.
Inmiddels zijn er 50 koeien (Limousin) en 23 schapen (ooien).
8 ha wordt gepacht van de (schoon)ouders; 22 ha is eigendom en 5,5 ha wordt gepacht van de provincie Zuid-Holland (aantal ha wisselt jaarlijks). 

Op Hoeve Kazan worden geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt, waardoor er veel soorten gras en kruiden in de wei groeien. De koeien krijgen hierdoor een zeer gevarieerde voeding. In de zomer eten ze het verse gras uit de weide, in de winter krijgen zij het gedroogde gras dat in de zomer gewonnen is (kuilgras).
Er is veel aandacht voor:
Energie: 48 zonnepanelen, meer dan zelfvoorzienend.
Erf: vlinderstruiken, bijentuin, uilen, zwaluwen, boomgaard (verkoop van sap, moes, stoofpeertjes, vers) en kippen.
Weidegang: de koeien zijn in 2018 in april naar buiten gegaan en op 6 december stonden er nog steeds koeien buiten. Normaal staan de koeien 60% van de tijd buiten, dat jaar 75%.
Waterbeheer: natuurvriendelijke oevers, slootkanten afgegraven, plas dras, bloemen. Saskia zou het peil graag omhoog brengen voor de weidevogels en tegen bodemdaling.

Innovatie Bodem
Samen met boeren, landeigenaren, natuurorganisaties, ondernemers en overheden werkt het initiatief Wij.land aan nieuwe, meer natuurinclusieve verdienmodellen voor de Nederlandse veenweidegebieden. Saskia werkt hier aan mee met bodemonderzoek.
De 5,5 ha die pas 3 jaar wordt gepacht van de provincie Zuid-Holland (Bovenkerkerpolder) werd altijd gebruikt voor intensieve landbouw. Er is een 0-meting en vanaf het begin zijn bodemmonsters genomen. Die monsters worden onderzocht om te volgen wat de resultaten zijn van alle inspanningen.

Saskia is ervan overtuigd dat de bodem de basis van het bedrijf is. Er wordt geen drijfmest gebruikt, alleen ruige mest. Verder wordt gewerkt met zeezout, zeewier en kalk. Alles wordt in het werk gesteld om de bodem te verbeteren met als resultaat: een weiland met kruiden, insecten en vogels.

Innovatie Vlees
De koeien krijgen de tijd en de rust om te groeien en goed, puur voer. Die combinatie vertaalt zich in een stevig en smaakvol stukje vlees wat klanten ook benadrukken. Het hele dier wordt opgegeten! Alleen voor de huid is nog geen bestemming gevonden en zijn ze op zoek naar een leerlooier. De broer van Saskia wil graag schoenen van de huiden maken.

De winkel
Naast rundvlees en lamsvlees van eigen boerderij wordt via collega biologische boeren zowel biologisch varkensvlees als kip verkocht.
Er is geen online verkoop en er wordt ook niet aan horeca geleverd, dat is een bewuste keuze. Met de keuze van hun voedsel geven consumenten uit de buurt zelf vorm aan hun eigen landschap.

Activiteiten
Er zijn diverse activiteiten voor consumenten zoals Proeverijen en BBQ, er is een vergaderlocatie en er wordt meegedaan aan de Open Monumentendag omdat de boerderij een gemeentelijk monument is. Vanaf de zomer van 2019 kan er een vakantiewoning gehuurd worden. Samen met de buurboeren is een wandel- en een fietsroute uitgezet.

Nieuwe stal
Hoeve Kazan hoopt in 2020 een nieuwe stal te bouwen naar Engels concept: een roundhouse. Een open ronde stal van hout met als dak een soort paraplu met een opening in de nok.
John en Saskia zijn in Engeland gaan kijken en zijn gecharmeerd van deze stal. Door de open nok van 10 vierkante meter ontstaat er een goede ventilatie in de open stal. Het gat fungeert als een schoorsteen, waar (koude) lucht door wordt afgevoerd. Tezamen met de groepsindeling en de ronde vorm van de stal (‘runderen liggen graag in een kring’) ontstaat een natuurlijke omgeving waarin de runderen vrij zijn van stress, stellen de veehouders. Dat is gunstig voor groei en kwaliteit van het vlees.

 

Meer informatie
Hoeve Kazan


        
    


Copyright © NMZH