De Drie WeddenConsument wil steeds vaker een verantwoord en gezond geproduceerd stukje vlees

De Drie Wedden

Plaats
Noordeloos Alblasserwaard
Soort bedrijf
biologische melk- en vleesveehouderij
Aantal hectare
210
Aantal koeien
melkvee 140 koeien, vleesvee 100- 120 ossen
Soort grond
kleiig veen/veen
Andere activiteiten
natuurbeheer en educatie
 
 


De Drie Wedden is van oudsher een melkveebedrijf en gaat al lange tijd over van generatie op generatie. Teunis Jacob en Nelie Slob doen dit in een maatschap samen met dochter Anja en Rokus Lakerveld. In 1994 kozen zij ervoor om biologisch te gaan boeren. De drie pijlers van het bedrijf zijn: melkvee, vleesvee en natuurbeheer.

Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodificeerd voedsel gebruikt en de koeien mogen naar buiten. Het bedrijf zoekt keer op keer naar de perfecte balans tussen dier, natuur en milieu in verbondenheid met de samenleving aan de hand van een biologische werkwijze.
Deze bewuste werkwijze zien zij als een stukje rentmeesterschap. Daarnaast is er een groeiende behoefte van de consument naar verantwoord en gezond geproduceerd vlees.

Kansen
Aanvankelijk was het idee om te groeien naar 160 tot 170 koeien. Ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel is in plaats van uitbreiding van het melkvee de koers verlegd en is het vleesvee er bij gekomen. Voorheen gingen de stierkalfjes naar de gangbare landbouw, omdat er onvoldoende biologische kalvermesterijen zijn. Nu worden ze gecastreerd en worden ze volwassen op het bedrijf tot ze geslacht worden. In 2016 kreeg De Drie Wedden de mogelijkheid om 90 hectare natuurgrond op de Uiterwaarden bij de Lek bij Vianen te gaan beheren. Een uitgelezen kans om de cirkel op de boerderij rond te maken. Dit natuurgebied geeft het bedrijf namelijk de ruimte om ook de mannelijke kalveren op te kunnen laten groeien. In 2016 werd daarom een tweede bedrijf opgericht: ‘De Biowaard’

Het bedrijf bestaat nu uit twee onderdelen:

1.    De Drie Wedden: het melkveebedrijf met 140 koeien, 40-50 stuks jongvee op 120 ha grasland

2.    De Biowaard: het vleesveebedrijf met 100-120 ossen op 90 ha natuurlijk grasland. De ossen staan 3 tot 4 maanden op stal, de rest van het jaar in de Uiterwaarden. Het vlees wordt per stuk verkocht en in pakketten: online, vanaf de boerderij en via Stichting Natuurboeren.


Blaarkoppen

Er is gekozen voor Blaarkoppen, omdat dit oer-Hollandse koeienras heel goed in het bedrijf past. De koe geeft een goede kwaliteit melk en lekker en goed vlees.

 

Weidevogelbeheer

De Drie Wedden maakt zich sterk voor de weidevogel door: kruidenrijk grasland; uitgesteld maaibeheer; (greppel) plas-dras en randenbeheer (3 meter niet bemesten).

Het resultaat mag er zijn. Er is een stabiel aantal weidevogels, de leeuwerik is terug, de bodemgesteldheid is goed en de koeien zijn heel gezond (de gemiddelde koe wordt 6 jaar oud op De Drie Wedden). 


Innovatie, vernieuwing en oplossingen

Teunis Jacob heeft een duidelijk visie en is flexibel genoeg om zich aan te passen indien nodig. ‘Laat je jezelf beperken door het fosfaatrechtenstelsel of zie je kansen?’ De schaduwzijde van het natuurbeheer is dat er minder ruwvoer is, daar zoek je dan een oplossing voor. Rokus heeft de afgelopen jaren als agrarisch adviseur gewerkt en zit goed in de materie en alle regelingen. Zo kunnen zij verder innoveren.

Structuurrijk gras inkuilen bleek lastig en slecht opneembaar voor de koeien. Rokus bedacht een oplossing door een deel van het gras te verhakselen: daardoor is er minder broei, betere conservering en een betere opname door de koeien.

Er wordt geboerd op kleiig veen/veen. In de praktijk is gebleken dat een hoger waterpeil prima inpasbaar is in de bedrijfsvoering met het verplaatsen van vee, ruwvoer bijvoeren en de natte percelen aan de weidevogels laten. De Drie Wedden staat welwillend tegenover natte teelten: ‘Laat ze het maar proberen, wij doen wel mee met de Blaarkoppen’.


Contact met omgeving

Er is veel contact met de samenleving. Het gaat daarbij vooral om de open houding als boer. Iedereen is welkom op het bedrijf. Er zijn open dagen, op het bedrijf lopen schapen en er wordt honing gemaakt.
Tevens is er een wandelroute langs zes biologische boeren in de buurt die de wandelaar iets laat zien van de biologische landbouw, het prachtige landschap en de natuur. Er is een website met informatie en de mogelijkheid om aan te melden voor de nieuwsbrief.

Teunis Jacob is sinds januari 2019 actief als wethouder in de gemeenteraad (CDA). Rokus is actief als bestuurslid in Den Haneker, de Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.


Meer informatie
https://www.dedriewedden.nl/

 


        
    


Copyright © NMZH