Hoeve Rust-hoffIk beschouw mijzelf als rentmeester van alles wat mij is toevertrouwd.

Hoeve Rust-hoff

Plaats
Maasland Midden-Delfland
Soort bedrijf
biologisch melkvee en vleesveebedrijf
Aantal hectare
76
Aantal koeien
60
Soort grond
veen en klei op veen
Andere activiteiten
stalling paarden
 
 


Hoeve Rust-hoff van Jeroen van der Kooij is een biologisch rundveebedrijf (melk en vlees) in Midden-Delfland. Jeroen heeft ingezet op Blaarkoppen, die al eeuwenlang bekend staan om de kwaliteit van hun vlees en hun zuivelprodukten (waaronder boter). Hij heeft 60 melkkoeien, 40 jongvee en 50/60 ossen.

Jeroens succes ligt in een stuk idealisme en zorg voor de schepping. Hij voelt zich rentmeester van wat hem is toevertrouwd en werkt daar hard voor.

Jeroen boert op veen en klei op veen. Na de dramatisch droge zomer van 2018 waren er grote scheuren, 5 cm bodemdaling en veel minder gras dan normaal (maar 60 tot 65% van normaal). Daardoor stond de melkproductie van de koeien onder druk en moest in 2018 duur ruwvoer worden gekocht. De afzet van de producten (vlees en melk) tegen een goede prijs is een uitdaging.

Bokashi
Binnenkort heeft de koeienstal van Hoeve Rust-hoff een doorlaatbare vloer waar de urine van de koeien wordt gescheiden van de dikke fractie. De dikke fractie wordt verwerkt tot Bokashi. Bokashi (Japans voor gefermenteerd organisch materiaal) ontstaat door organisch materiaal, zoals bermmaaisel, te mengen met stro, mest, bacteriën, zeeschelpenkalk en kleimineralen.
Het maaisel van natuurgebieden en bermmaaisel van de gemeente Midden-Delfland wordt hiervoor gebruikt. De gemeente betaalt Jeroen voor het afnemen van het bermmaaisel. Het mengsel wordt afgedekt met plastic.
Na een paar maanden kan Jeroen het materiaal als een soort vaste mest uitrijden over het land. Na 6 weken is het al weg in tegenstelling tot ruige mest, dat je 6 maanden moet laten staan en veel langer op het land blijft liggen.

 

 

Natuurinclusieve landbouw
Jeroen noemt dit liever landbouwinclusieve natuur en beschouwt zichzelf als rentmeester van alles wat hem is toevertrouwd. Soms is dat lastig; bijvoorbeeld door alle maatregelen rondom weidevogels in het voorjaar. Rust is belangrijk voor de weidevogels, maar er moet ook een voorraad ruwvoer voor het vee worden aangelegd.
Hoeve Rust-hoff doet het volgende aan natuurinclusieve landbouw:
Weidevogelbeheer:  laat maaien, rust.
Bodembeheer:  groenbemesters en zo min mogelijk drijfmest.
Kruidenrijk grasland:  goed voor stuifmeel en nectar voor de bijen en insecten, als voedsel voor de weidevogels en kruiden voor de gezondheid van de koeien.

Interactie /communicatie met de omgeving
Jeroen heeft grond beschikbaar gesteld voor de Honey Highway. Langs de oprijlaan is door donateurs bloemzaad ingezaaid. Jeroen heeft een cursus gedaan en is zelf imker.

Innovatie
Samen met twee andere biologische boeren in Midden-Delfland werkt Jeroen aan een mobiele zuivelinstallatie. Deze installatie biedt biologische boeren in Midden-Delfland de mogelijkheid melk op kleine schaal te verwerken tot allerlei zuivelproducten zoals yoghurt, boter, karnemelk en kaas. Jeroen is experimenteel boter gaan karnen. Smaakt dit naar meer, dán is het mogelijk om op termijn met een vaste installatie te verzuivelen.

De bodem is het fundament van het bedrijf. De eerste prioriteit is het verbeteren van die bodem door bokashi. Ook wil Jeroen graag alle koeien de hoorns laten behouden.

 

Meer informatie

Hoeve Rust-hoff


        
    


Copyright © NMZH